تحقیقات پژوهشی
مدیریت مشارکتی در سازمان

دانلود پایان نامه مدیریت مشارکتی در سازمان

دانلود مدیریت مشارکتی در سازمان

مبانی نظری مدیریت مشاركتی
دانلود مبانی نظری مدیریت مشاركتی
مدیریت مشاركتی در ایران
مزایای مدیریت مشاركتی
اثر بخشی مدیریت مشاركتی بر کارمندان
اثر بخشی مدیریت مشاركتی بر سازمان
سیر تكوین مدیریت مشاركتی
مهارت های لازم برای مدیریت مشاركتی
پایان نامه مدیریت مشارکتی در سازمان
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 352 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 82

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

مدیریت مشارکتی در سازمان

 
 
مقدمه
كاركنان هر سازمان به دلیل داشتـن نظـریات ، افـكار و خـلاقیت ها با ارزش ترین سرمایه به حـساب می آیند طبیعتا در جهان امروز آنچه كه بیش از همه دارای اهمیت است نیروی انسانی است . به طوری كه اقتصاد دانان معتقدند آنچه در نهایت خصوصیت روند توسعه اقتصادی و اجتماعی یك سازمان و جامعه را تعیین می كند منابع انسانی آن است نه سرمایه یا منایع مادی دیگر . این منابع انسانی هستند كه سرمایه ها را متراكم می سازند، از منابع طبیعی بهره برداری می كنند ، سازمان های اداری ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی را به وجود می آورند و توسعه را پیش می برند ( جعفری قوشچی، 1380،75 ) 
 
شكل استبدادی و كلاسیك اداره كردن از آغاز سازماندهی نهادهای سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی توسط مردم به حیات خود ادامه داده است . در این نظام قدرت و حقوق حاكمیت در دست گروه كوچكی است كه اعضای آن بر دیگران اعمال قدرت می كنند . به همین  خاطر امروزه سازمان ها تحت عناوین گوناگونی در پی تغییر آفرینی و نوآوری هستند . برخی در پی بهبود بخشیدن به راهبردها ، بینش ها یا ارزش ها هستند و بعضی طرفدار مداخله كارمند در تصمیم ها و بعضی خواهان مدیریت با كیفیت كلی می باشند ( مك لگان و كرسیتونل ،1377،215 ) 
به هر حال مشاركت انسان در سرنوشت خویش یك اصل و نیز نیازی فطری است كه از بدو خلقت انسان وجود داشته و همواره نیز وجود خواهد داشت . بر پایه همین اصل است كه دامنه این نوع نیاز هر روز گسترده تر می شود و ابعاد دیگر زندگی را در بـر می گیرد ( زارعی ،1379،59 )نظـام مشـاركـت می تواند به سرمایه انسانی متناسب با خصوصیات و روحیات او هویت ببخشد تا به این سرمایه با ارزش تنها به عنوان ابزاری جهت نیل به اهداف سازمان نگریسته نشود . 
 
مدیریت مشاركتی عبارت است از به وجود آوردن فضا و نظامی توسط مدیریت كه تمام كاركنان ، مشتریان و پیمانكاران یك سازمان در روند تصمیم گیری و حل مسائل و مشكلات سازمان با مدیریت همكاری و مشاركت كنند . تاكید اصلی این نوع مدیریت بر همكاری و مشاركت داوطلبانه كاركنان ، مشتریان و پیمانكاران است و می خواهد از ایده ها ، پیشنهادات ، ابتكارات و خلاقیت ها و توان فنی و تخصصی آنها در حل مسائل و مشكلات سازمان در جهت بهبود مستمر فعالیت های سازمان استفاده كند ( روشندل ،1381،151 ) 
 
مدیریت مشاركتی راهی است برای مبـارزه با بـوروكـراسی ، ضـرورتـی است ناشی از رشد اندازه سازمان های اقتصادی – اجتماعی در جوامع صنعتی ، نیازی است برای همكاری شبكه ای در جوامع فراصنعتی ، راه حلی است برای وحدت مجدد در جوامعی كه برژایه جدایی ، انزوا و عدم ارتباط بنا شده اند و بالاخره پاسخی منطقی به شرایط و چالش های امروزی است . 
اهمیت مدیریـت مشاركتی تا بدان حدی است كه یك دهه پیش صاحبنـظران از جمله "لی پرستون1 " و " جیمزپست2 " آن را « سومین انقلاب در مدیریت » نام نهاده اند؛ نخستین انقلاب پدید آمدن سلسله مراتب سازمانی و دومین انقلاب جـدایی مدیـریت از مالـكیت و حـرفـه ای شـدن مـدیریت بوده است ( روشندل ، 1381 ) ، نتایج تحقیقات و تجربیات پژوهشگران نشان می دهد كه مشاركت سبب افزایش بازدهی ، اثر بخشی ، بالا رفتن كیفیت ، كاهش تعارض و افزایش تفاهم میان رئیس و مرئوس ، كاهش مقاومت های منفی نظیر غیبت ، تاخیر و كم كاری ، افزایش انگیزش و تعهد كاركنان می شود كه در نهایت منجر به بهره وری سازمانی می گردد . 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
 مدیریت مشاركتی 
--مشاركت 

--مفهوم مشاركت و مدیریت مشاركتی 

--سیر تكوین مدیریت مشاركتی 

--سابقه اجرایی سیستم مدیریت مشاركتی در ایران 

--مبانی فكری مشاركت 
--اهداف مدیریت مشاركتی 
--انواع مشاركت 
--پیش نیازهای مشاركت 
-- درجات مشاركت 
-- درجات مشاركت و سلسله مراتب نیازها 

-- عوامل اقتضایی موثر بر مدیریت مشاركتی 

-- ویژگی های افراد و سازمان مشاركت جو 
-- مهارت های لازم برای مدیریت مشاركتی 
--فرهنگ مدیریت مشاركتی 
-- ابعاد مشاركت 

--سطوح مسئولیت بخشی در سازمان مشاركتی 

-- اهرم های ضروری برا ی حركت به سوی مدیریت مشاركتی 
-- برنامه ها و فنون مدیریت مشاركتی 
-- مهندسی مجدد سازمان ها و مشاركت             
-- الگوی مشاركت فراگیر                                    
-- عملکرد مدیریت مشاركتی         

-- نقش مدیریت مشاركتی در افزایش اثر بخشی كاركنان 

-- مزایای مدیریت مشاركتی 
-- دیدگاههای موافقان و مخالفان مشاركت  
-- پیش فرضهای نادرست درباره مشاركت كاركنان              
-- موانع مشاركت از دیدگاه دانش مدیریت       
-- موانع فرهنگی مشاركت                                                              
-- موانع مشاركت در بخش دولتی                   
-- روش های غلبه نمودن بر موانع مشاركتی              
منابع

دانلود مدیریت مشارکتی در سازمانتاريخ : سه شنبه 19 دی 1396 | 16:25 | نویسنده : مهندس جعفری |