تحقیقات پژوهشی
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 44 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30

بخشهایی از متن:

چكیده

مطالعات انجام شده در قالب طرح مطالعه و بررسی اكتشافی سنگهای گرانیتی و نرم بر مناطق توسعه نیافته مركز و شمال استان اردبیل , وسعتی در حدود 4/3 استان اردبیل را در بخشهای مركز و شمال آن پوشش داده است. این مطالعات در شمال مدار " 00،'00،°38 متمركز شده است. با توجه به مطالعات مقدماتی كه در سالهای گذشته در راستای اكتشاف سنگهای ساختمانی در سطح استان انجام شده در طرح جدید از زاویه دیگر به اكتشاف سنگهای گرانیتی مورد توجه بازار سنگ, یعنی سنگهای تیره (مشكی) پرداخته شده است.

سنگ آهك كریستالین (مرمریت) در بخشهای شمال غرب نمین تا رضی، توده نفوذی اهل ایمان در شمال غرب مشكین شهر، واحدهای گدازه آندزیتی تیره رنگ در مسیر اردبیل- مشكین شهر(آقا مراد), دایكهای تیره اولیوین بازالت بایرام بدن و تراورتنهای نیر در جنوب شرق نیر از جمله انواع سنگهای ساختمانی بوده است كه در اجرای طرح مورد توجه قرار گرفته است .

درطی عملیات پی جوئی از تعداد 5 توده نفوذی گرانیتی و غیر گرانیتی ، 10 مورد رخنمون ولكانیكهای آندزیتی و بازالتی ، 2 مورد رخنمون سنگ آهك كریستالین (مرمریت) ، 3 مورد تراورتن ، 2 مورد رخنمون دایكهای بازیك و 2 مورد سنگ لاشه بازدید و در مواردی اقدام به نمونه برداری شده است

...

  سنگ چینی

   سنگ چینی همان سنگ آهك دگرگونی یا مرمریت میباشد كه دانهها یا بلورهای تشكیلدهنده آن قابل رؤیت با چشم میباشد و بهعبارت دیگر سنگ چینی به انواع مرمریت اطلاق میشود كه بافتی تمام بلور داشته و عمدتاً از كلسیت و به مقدار كمی ولاستونیت تشكیلشدهاست. این نام در دو دهه اخیر در ایران مصطلح شده و ظاهراً به این جهت به آن سنگ چینی گفتهاند كه در ضخامتهای كم حدود دو سانتیمتر در مقابل ضربه صدای چینی میدهد. گروهی از اهل فن مشخصات دیگری را نیز برای آن قائل هستند. مثلاً عدهای رنگهای سفید و بیرنگ و روشن با مشخصههای فوق را سنگ چینی میدانند و در بعضی دیگر برشفاف بودن آن اصرار دارند. گروهی نیز سنگهای كدر و تیره را كه دارای بلورهای محسوسی میباشند جزء چینیها میدانند و بدینترتیب سه نوع سنگ چینی در بازار موجود میباشد.چینی سفید، چینی كریستال، چینی ابری یا خاكستری.

   چینی سفید: به چینی بدون رگه اطلاق میشود.

   چینی كریستال: معمولاً چینی سفید متشكل از بلورهای ریزدانه میگویند.
  
چینی ابری یا خاكستری:همان چینی كریستال است ولی دارای رنگ كدرتری است.
  
كریستال

   كلمه كریستال بعد از كلمه چینی در بین عامه مردم مصطلح شده و عمر كمتری دارد وبه سنگ آهك دگرگون (مرمریت و چینی) كه بلورهای تشكیلدهندهاش درشت باشد اطلاق میشود.

 

منبع دارد.

دانلود پـروژه سنـگ و انواع آنتاريخ : چهارشنبه 20 دی 1396 | 17:19 | نویسنده : مهندس جعفری |